Website under Construction!

Posted on 29 aug 2016 by Admin   |   Filed under templates, internet comments 7

Page 1 of 2 1 2 »

Image Gallery

Kontakt

Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarowej
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telefon: +48 12 293 5376, -5363
Faks: +48 12 293 5042
Gabinet: Building B, Room 459
E-mail: centre@uek.krakow.pl

Contact Us

Centre for Strategic and Int'l Entrepreneurship
Faculty of Economics and Int'l Relations
Cracow University of Economics

Address: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, PL
Telephone: +48 12 293 5376, -5363
Fax: +48 12 293 5042
Office: Building B, Room 459
E-mail: centre@uek.krakow.pl

This template downloaded form free website templates